KesaconKesaconKesaconskczcz

KESACON KFT.

Naše společnost nabízí komplexní a profesionální řešení v oblasti testování a měření v následujících průmyslových odvětvích: 
elektrotechnický průmysl, automobilový průmysl, medicínská technologie, energetický průmysl, železniční odvětví, strojírenství a výroba přesných přístrojů, stavebnictví, loďařský průmysl, výroba ocelí a barevných kovů, letecký průmysl


TESTOVACÍ JEHLY- TENZOMETRY - PŘEVODNÍKY - MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ