KesaconKesaconKesaconskczcz

KESACON KFT.
Naša spoločnosť ponúka komplexné a profesionálne riešenia v oblasti testovania a merania v nasledujúcich priemyselných odvetviach:
elektrotechnický priemysel, automobilový priemysel,medicínska technológia, energetický priemysel, železničné odvetvie, strojárstvo a výroba presných prístrojov, stavebníctvo, lodiarsky priemysel, výroba ocelí a farebných kovov, letecký priemysel

 


TESTOVACIE IHLY - TENZOMETRE - SNÍMAČE - MERACIE ZARIADENIA